מגזר עסקי

בעידן המודרני המאופיין בסחר עולמי וכלכלה חופשית, הופך ההון האנושי למרכיב קריטי ומשמעותי בתפוקות והצלחת הארגון והחברה.

מחקרים רבים מראים כי קיים קשר ישיר בין מידת ההזדהות הארגונית ושביעות הרצון של העובדים למדד התפוקות וההצלחה של הארגון וזאת כפועל יוצא של היות העובד משמש כעמוד הטווח המרכזי בארגון.

נקודת המוצא שלנו ב"סינתזה" הינה כי הדרך לעובד שבע רצון איננה בהכרח העלאת התגמולים החומריים, הממוקמים בשלבים ראשוניים של הצרכים האוניברסאליים האנושיים, אלא זיהוי והבנת צורכי העובד המובילים לתחושת הערכה ומימוש עצמי והמחזקים את קשרי ההתניה בין צרכיו למקום עבודתו.

מניסיון של עבודה עם עסקים רבים ומאות עובדים ממגזרי תוכן שונים אנו מאמינים כי עובד מרוצה, יעיל ומקצועי, הוא עובד אשר מצליח לספק את צרכיו החומריים והנפשיים, באמצעות מקום עבודתו.

פועל יוצא הינו כי תהליך העבודה ב"סינתזה" מתמקד בהקניית משמעות לצורכי העובדים והארגון, תוך דגש על יצירת מארג סינרגטי משלים המוביל להעלאת תפוקות הארגון, שביעות הרצון של העובדים ורמת ההזדהות הארגונית.  

נושאי הדרכות:

 • למידת איכות השירות והמכירה
 • ניהול השירות והמכירה
 • מיומנויות תקשורת בינאישית
 • הכשרת מנחי קבוצות/ מנהלי צוותים
 • אינטליגנציה רגשית במקום העבודה
 • התמודדות עם מצבי לחץ וקונפליקט
 • קורסי הכשרת מנהלים
 • פרזנטציות שפת גוף (שימוש ב- טמ"ס)
 • פסיכודרמה ארגונית-עסקית
 • גיבוש צוותים במשבר
 • בניית והפקת מרכזי הערכה לקליטת עובדים חדשים
 • פסיכולוגיה אישיותיות / פסיכופתולוגיה  
 • דינמיקה קבוצתית
 • העצמה צוותית
 • אימונים אישיים ממוקדי מטרה
חזרה לעמוד הבית לראש העמוד